Լուսանկարներ 2010-2017թթ. ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

Լուսանկարներ 2017թ. հուլիսի 5-ի ՀՀ Սահմանադրության և պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

Լուսանկարներ 2016թ. հուլիսի 5-ի ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

photos-2016-yeraguyn

Լուսանկարներ 2014թ. հուլիսի 5-ի ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Photos 2014 yeraguyn

 

Լուսանկարներ 2013թ. հուլիսի 5-ի ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Photos 2013 yeraguyn

 

 


Լուսանկարներ 2012թ. հունիսի 15-ի ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Photos 2012 yeraguyn

 

 


Լուսանկարներ 2011թ. հունիսի 15-ի ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Photos 2011 yeraguyn

 

 


Լուսանկարներ 2010թ. հունիսի 15-ի ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Photos 2010 yeraguyn