Տեսանյութեր 2010-2017թթ. ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

Տեսանյութ 2017թ.հուլիսի 5-ի ՀՀ Սահմանադրության և պետական
խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

Video yeraguyn 2017

 

 

   

 

 

Տեսանյութ 2016թ.հուլիսի 5-ի ՀՀ պետական
խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

Video yeraguyn 2016

 

 

Տեսանյութեր 2014թ.հուլիսի 5-ի ՀՀ պետական
խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Video-yeraguyn-2014
Տեսանյութեր 2013թ.հուլիսի 5-ի ՀՀ պետական
խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Տեսանյութեր 2012թ. հունիսի 15-ի ՀՀ պետական
խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

Տեսանյութեր 2011թ. հունիսի 15-ի ՀՀ պետական
խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից
Տեսանյութեր 2010թ. հունիսի 15-ի ՀՀ պետական
խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից