Տեսանյութեր 2010-2017թթ. ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից