Տեսանյութեր 2013թ. հուլիսի 5-ին ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից