ՀՀ Դրոշի և զորամասի մարտական դրոշի միաժամանակ դուրս բերելու և տեղադրելու կարգը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

25 հունվարի 2007 թվականի N 128-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԸ ԶՈՐԱՄԱՍԻ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԴՐՈՇԻ ՀԵՏ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի երրորդ պարբերության պահանջը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության դրոշը զորամասի մարտական դրոշի հետ միաժամանակ դուրս բերելու և տեղադրելու կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ
Ա. Մարգարյան
2007 թ. փետրվարի 14
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
հունվարի 25-ի N 128-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԸ ԶՈՐԱՄԱՍԻ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԴՐՈՇԻ ՀԵՏ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐԵԼՈՒ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերի մարտական դրոշի (այսուհետ` զորամասի մարտական դրոշ) հետ միաժամանակ դուրս բերելու և տեղադրելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը զորամասի մարտական դրոշի հետ միաժամանակ դուրս է բերվում`

1) Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից զորամասերում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի անձնակազմին պետական պարգևներ հանձնելու ժամանակ,

2) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերում հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ, երբ ներկա են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կամ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահը,

3) Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվող օտարերկրյա պետության զորքերի և զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ համատեղ զորավարժությունների ժամանակ,

4) Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը նվիրված զորահանդեսների ժամանակ:

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի ամենօրյա կենսագործունեության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը զորամասի մարտական դրոշի հետ միաժամանակ դուրս չի բերվում:

3. Հայաստանի Հանրապետության դրոշը տեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի զորամասերի վարչական շենքի (շտաբի) տանիքին, ինչպես նաև զորամասի շարահրապարակում` պատվանդանից երկու մետր աջ, յոթ մետր երկարությամբ, դրոշաձողին ամրացված վիճակում:

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան


Աղբյուրը` arlis.am