Լուսանկարներ 2012թ. հունիսի 15-ի ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից