Տեսանյութեր 2012թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

2012թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա ծրագիր առաջարկի շրջանակում անցկացված տոնական քայլերթի տեսաֆիլմ