Տեսանյութեր 2010թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական դրոշի օրվա տոնական քայլերթից

2010թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական դրոշի օրվա ծրագրի առաջարկի շրջանակներում անցկացված տոնական քայլերթի  տեսաֆիլմ: