Տեսանյութեր 2011թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տոնական քայլերթից

2011թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա ծրագիր առաջարկի շրջանակում անցկացված տոնական քայլերթի տեսաֆիլմ

Մաս 1

Մաս 2

2011թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տեսահոլովակ

2011թ. հունիսի 15-ին ՀՀ պետական խորհրդանշանների օրվա տեսահոլովակ